Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 της ΟΤΔ Ελικώνας- Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER Π.Ε. Βοιωτίας

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τετάρτη, Ιανουάριος 31, 2024
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: