Απόφαση Ένταξης δικαιούχων του Μέτρου 19 Υπομέτρου 19.2 της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Description: 

Απόφασης Ένταξης 2η Πρόσκληση  ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το  Μέτρου 19 Υπομέτρο->  19.2 

  • Υποδράση:19.2.4.5
  • Υποδράση:19.2.4.3
  • Υποδράση:19.2.4.2
  • Υποδράση:19.2.4.1

 

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τρίτη, Ιανουάριος 30, 2024
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: