04
Δεκ
2020

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές»