Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ- LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 17, 2021
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: