Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. ΟΤΑ - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Απρίλιος 2, 2021
Φορέας: