Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)