Αποφάσεις Δημοσίων Έργων Άλλων Ταμείων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
19/04/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
22/05/2023
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
22/05/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
26/06/2023
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ