Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 15, 2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Δικαιούχος/-οι: