30
Νοε
2020

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση), έτους 2020 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)