9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Ώρα Έναρξης Εργασιών : 10:00 πμ - Ώρα Λήξης Εργασιών :14:30 μμ).
Στην 9η Επιτροπή Παρακολούθησης θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έτος 2020.
Ο σχετικός φάκελος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, είναι επίσης αναρτημένος στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ https://ep.espa.gr/paa.
Τα μέλη της Επ.Πα. παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι τις 07 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον εξής σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/X1uUfjvvfpOdz9mH3.