3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.2.1 του Μέτρου 11- Βιολογική Γεωργία - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
28/03/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία
  • Υπομέτρο 11.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών
  • Δράση 11.2.1 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών (γεωργία)
Ημερομηνία έναρξης: 
19/02/2019
Ημερομηνία λήξης: 
21/03/2019