3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ. ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (ΝΑΥΠΛΙΟ, 19 Ιουνίου 2017)