2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟN ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 7 - Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών
  • Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
30/06/2020
Ημερομηνία λήξης: 
31/08/2020