2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) - Έχει λήξει.

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) στις υποδράσεις  19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4  & 19.2.3.5

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
24/11/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
28/08/2023
Ημερομηνία λήξης: 
15/11/2023