2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» - Έχει λήξει.

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται:

οι πυρκαγιές,

οι παθογόνοι οργανισμοί,

 

τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  • Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές
Ημερομηνία έναρξης: 
12/09/2023
Ημερομηνία λήξης: 
20/10/2023