2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) - Έχει λήξει.

Υποδράσεις: 19.2.2.2, 19.2.2.3,   19.2.2.4,  19.2.2.5,   19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4  & 19.2.3.5

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/11/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
26/07/2023
Ημερομηνία λήξης: 
15/11/2023