2η Πρόσκληση CLLD Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
03/12/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Επιλογή ΟΤΔ
Ημερομηνία έναρξης: 
31/08/2017
Ημερομηνία λήξης: 
31/10/2018