1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπομέτρο 8.4-Αποκατάσταση ζημιών σε Δάση

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
  • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
Συνημμένα: