1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
17/05/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Ημερομηνία έναρξης: 
28/01/2019
Ημερομηνία λήξης: 
15/03/2019