1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Φλώρινας ΑΕ ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης 1) Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 21/ 05 /2019 και ώρα 13:00 έως 20 / 12 / 2019 και ώρα 15:00.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
20/12/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
21/05/2019
Ημερομηνία λήξης: 
20/12/2019