1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 - Σχέδια Βελτίωσης - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
05/10/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
  • Δράση 4.1.3 - Επενδύσεις στη χρήση ΑΠΕ
Ημερομηνία έναρξης: 
21/12/2017
Ημερομηνία λήξης: 
02/04/2018