1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 16.1-16.2 και 16.1-16.5 (Επιχειρησιακές Ομάδες για Ανταγωνιστικότητα) - Έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται:

Για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 22 Οκτωβρίου 2018.
Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 θα ανακοινωθεί με έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
23/11/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 16 - Συνεργασία
  • Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας για ανταγωνιστικότητα
  • Δράση 16.1.1 - Δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων για ανταγωνιστικότητα
Ημερομηνία έναρξης: 
06/06/2018
Ημερομηνία λήξης: 
22/10/2018