1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.2- Μεταποίηση - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
31/01/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
  • Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία με τελικό προϊόν, μη γεωργικό
Ημερομηνία έναρξης: 
27/07/2017
Ημερομηνία λήξης: 
26/10/2017