1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2-Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος - Έχει λήξει.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 25/01/2022 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 19/01/2022 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr.

 

Σημεία 7ης τροποποίησης Πρόσκλησης: Ανακατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια Πρόσκλησης

 

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
04/02/2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
  • Δράση 4.1.2 Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ύδατος
Ημερομηνία έναρξης: 
11/05/2021
Ημερομηνία λήξης: 
15/07/2021
Βιβλιοθήκη: