1η Πρόσκληση CLLD Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Επιλογή ΟΤΔ
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
14/06/2016
Ημερομηνία λήξης: 
16/09/2016