14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΠΑ. ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει «ζωντανά» τη 14η Συνεδρίαση  στον σύνδεσμο YOUTUBE: 

Ημερομηνία έναρξης: 
05/12/2023
Ημερομηνία λήξης: 
05/12/2023