08
Αυγ
2019

1η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τρίτη, Μάιος 28, 2019
Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 30, 2019