Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.2 -Προστασία ελαιώνα Άμφισσας - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
22/03/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.2 - Παραδοσιακός ελαιώνας Άμφισσας
Ημερομηνία έναρξης: 
25/02/2019
Ημερομηνία λήξης: 
31/03/2019