1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε.) - Έχει λήξει.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Πρόσκληση - Άρθρο 7, έχει αλλάξει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων και το πεδίο αυτό έχει διαμορφωθεί ως εξής:
έως 21/10/2019 και ώρα 15:00

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
21/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
10/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
21/10/2019