1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Κ/Ξ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. - Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ) ΑΑΕ - ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
25/02/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Κ/Ξ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕΕ ΟΤΑ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
12/11/2018
Ημερομηνία λήξης: 
11/01/2019