Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΕΑΒΕ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ" - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
17/12/2018
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Εταιρεία ‘Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
30/04/2018
Ημερομηνία λήξης: 
16/07/2018