01
Μαρ
2019

1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ

Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019