Υπομέτρο 19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

Γενικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς

1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» - Μεσαρά Ηρακλείου
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
  • Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ - Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ

Περίοδος Υποβολής: 23/03/2019 - 07/06/2019

Συνημμένα: