Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα

Γενικές Πληροφορίες
Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα
Σχετικά αρχεία: 
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
22/10/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
21/12/2018
Παράταση έως:
11/02/2019
Περιφερεια: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΟΤΔ: Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΦΛΩ-ΦΛΩΡΙΝΑ"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
22/06/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
21/09/2018
Παράταση έως:
29/03/2019
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ.)
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
12/11/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
11/01/2019
Παράταση έως:
11/02/2019
Περιφερεια: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε."
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
16/10/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
17/12/2018
Περιφερεια: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
27/06/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
28/09/2018
Παράταση έως:
19/10/2018
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΟΤΔ: Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. Σάμου Α.Ε.)
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΕΑΒΕ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
16/07/2018
Παράταση έως:
17/12/2018
Περιφερεια: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΟΤΔ: Εταιρεία ‘Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΠΙΕΡΙΚΗ"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
18/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
27/06/2018
Παράταση έως:
12/10/2018
Περιφερεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - Ο.Τ.Α.
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΦΩΚΙΚΗ"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
08/06/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
19/10/2018
Παράταση έως:
17/12/2018
Περιφερεια: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.)
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
23/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
04/09/2018
Παράταση έως:
22/10/2018
Περιφερεια: ΗΠΕΙΡΟΣ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΒΟΠΕ"
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
02/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
04/09/2018
Παράταση έως:
22/10/2018
Περιφερεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)