04
Απρ
2019

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν στο διάστημα απο 1/4/2019

Υπομέτρο 19.2 - Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

 

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και 1η τροποποίηση της πρόσκλησης

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 10/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 12/07/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 10/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 09/07/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 15/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 24/06/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 10/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 05/07/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε.)​

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 10/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 14/06/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.​

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 15/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 20/06/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.​

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 15/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 01/07/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Τ.Π.Μεσαράς)​

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 15/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 20/06/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ​

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 15/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 15/07/2019

 • 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακής Φωκικής ΑΑΕ -ΟΤΑ (ΑΝΦΛΩ ΑΕ) ​

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 10/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 10/07/2019

 

Δράση 10.1.9 - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών

 • 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.9- Αυτόχθονες φυλές

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 24/4//2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 13/5/2019

 

Τεχνική Βοήθεια

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου  «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ»

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 12/04/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 03/05/2019

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 • Πρόσκληση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 4/4/2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 19/4/2019

Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

 • 2η τροποποιηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο Υπομέτρο 7.1   - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 24/4//2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 175/2019