Δράση 4.4.1 - Προστασία της γεωργοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα