29
Ιαν
2019

Δράση: 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα

Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Μάρτιος 29, 2019
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τρίτη, Ιανουάριος 29, 2019