Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράσης 10.2.1 (Γενετικοί Πόροι)
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 31/01/2017 - 31/03/2017