Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Εγκύκλιος τροποποιήσεων - μεταβιβάσεων- ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08-Κομφούζιο
Εγκύκλιος προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικής με την παράταση προθεσμίας υποβολής παραστατικών πληρωμής έτους 2018 της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
2η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
1η Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
2η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
Εγγεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φερομόνες) ΕΤΟΥΣ 2018 ανά καλλιέργεια και εντομολογικό εχθρό - στόχο
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση ανάρτηση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης 10.1.8
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8- Κομφούζιο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 03/07/2017 - 31/07/2017

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8- Κομφούζιο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 08/03/2018 - 13/08/2018

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ