Δράση 10.1.3 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογης την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4
Περιφέρεια:
  • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Περίοδος Υποβολής: 01/10/2019 - 30/11/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο