Δράση 10.1.2 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογης την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.2 -Προστασία ελαιώνα Άμφισσας
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περίοδος Υποβολής: 25/02/2019 - 22/03/2019