Αγροτική Ανάπτυξη

Εκχωρήσεις
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
PDF icon Eκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΥΔΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
PDF icon 1η Τροποποίηση αποφ. εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε: Δ/νση Περιβ., Χωροταξίας & Κλιματικής Αλλαγής και Δ/νση Προγραμματισμού του ΥΠΑΑΤ
PDF icon 3η Τροποποίηση της Εκχώρησης αρμοδιοτήτων στις ΕΥΔΕΠ Περιφερειών και στις ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών
PDF icon 2η Τροποποίηση της Εκχώρησης αρμοδιοτήτων στις ΕΥΔΕΠ Περιφερειών και στις ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών
PDF icon 1η τροποποίηση της Εκχώρησης αρμοδιοτήτων στις ΕΥΔΕΠ Περιφερειών και στις ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις ΕΥΔΕΠ Περιφερειών και στις ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση Προγραμ. & ΕΠ και στη Δ/νση Διαχ. Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ
PDF icon Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ
PDF icon Ορισμός Ομάδων Τοπικής Δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές